Αναβαθμοί

Λέγονται οι δέκα πέντε ψαλμοί ριθ΄ - ρλγ΄ (119-133) της Π. Διαθήκης που ψάλλονταν κατά τις αναβάσεις των Ιουδαίων στην Ιερουσαλήμ σε περιπτώσεις μεγάλων εορτών. Σήμερα στη θέση των ψαλμών ψάλλονται 75 τροπάρια των αναβαθμών της Οκτώηχου, τα οποία ο υμνωδός ερανίσθηκε από τους 15 ψαλμούς και ψάλλονται στον Όρθρο κάθε Κυριακής. Οι ωδές αυτές των Αναβαθμών ψαλλόμενες στις Εκκλησίες συμβολίζουν την ψυχική ανάταση των χριστιανών όχι στο Ναό τον επίγειο, αλλά σ ' αυτόν τον αχειροποίητο Ναό του Θεού, τον Ουράνιο.

» Γλωσσάριο Λειτουργικής