Ευλογημένη η Βασιλεία

Η Λειτουργία των Κατηχουμένων αρχίζει με την δοξολογία της Αγίας Τριάδος:

«Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Η δοξολογία αυτή της Αγ. Τριάδος μας εισάγει από την αρχή ακόμη σε ένα καινούργιο βασίλειο· στο βασίλειο της Αγ. Τριάδος. Έχουμε συγκεντρωθεί στον Ναό και η πρώτη μας ενέργεια είναι να δηλώσουμε ότι εμείς είμαστε ο λαός του θεού, η Εκκλησία, και αυτός είναι ο Θεός μας, ο Κύριος μας, ο Βασιλέας μας. Η αποδοχή αυτή της κυριαρχίας του Θεού πάνω στην ζωή μας εκφράζεται επίσημα με την απάντηση που δίδει ο λαός - είτε απ ευθείας, είτε μέσω του ψάλτου - επισφραγίζοντας την εκφώνηση του ιερέα με το Αμήν» (= Αλήθεια, ναι, είναι). Το Αμήν» είναι μία από τις πιο σημαντικές λέξεις, γιατί εκφράζει την απόφαση μας και την συγκατάθεση μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Ξεχωρίσαμε από τον κόσμο αυτό, είμαστε πια η Εκκλησία του Χριστού. Όχι ότι αρνούμαστε τον κόσμο, η φεύγομε οπό αυτόν. Με την μυστηριακή χάρη του Θεού μεταμορφώνεται ο κόσμος σε αυτό που πρέπει να είναι, σε κόσμο του Θεού, σε βασιλεία του Θεού. Μέσα λοιπόν στην Θεία Λειτουργία ο άνθρωπος βρίσκεται στην Βασιλεία του Θεού, την ζή από τώρα για να την απόλαυση πολλαπλάσια, όταν τελειωθή με την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.


Καὶ τὴν δοξολογικὴ ἐκφώνηση τοῦ ἱερέως ἐπισφραγίζουν οἱ πιστοὶ λέγοντας τὸ Ἀμήν, δηλ. πράγματι, γένοιτο. Μὲ τὴν συγκατάθεση τοῦ λαοῦ, ἡ ἱερατικὴ εὐλογία ἀνεβαίνει στὸ ὑπερουράνιο θυσιαστήριο. Ἡ θεία Λειτουργία, σ᾽ ὅλες τὶς στιγμές της, δικαιώνει τὸ ὄνομά της: εἶναι ἔργο ὁλοκλήρου τοῦ λαοῦ. Οἱ πιστοί, μαζὶ μὲ τὸν λειτουργό, μετέχουν καὶ ἐνεργοῦν.Last modified: Friday, 8 November 2019, 12:06 PM