Η Αγία Αναφορά και ο Καθαγιασμός των Δώρων

Γνωρίζετε ότι:

Βρισκόμαστε στο κεντρικό τμήμα της Ευχαριστίας, το οποίο αρχίζει με τη φράση «Άξιον και δίκαιον» και ολοκληρώνεται με τη φράση «Και έσται τα ελέη του μεγάλου Θεού…». Περιλαμβάνει την ευχή της Αναφοράς σε δύο τμήματα (μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται ο Επινίκιος ύμνος), την Ανάμνηση, τους ιδρυτικούς λόγους του Μυστηρίου, την Επίκληση και τα Δίπτυχα.

Φθάνουμε, τώρα, στο κεντρικό σημείο της θείας Λειτουργίας, αυτό που ονομάζεται «αγία Αναφορά» και που κορυφώνεται  με τον καθαγιασμό των Δώρων. Ο Εκκλησιάρχης κλείνει την Ωραία Πύλη του Θυσιαστηρίου, όπως κλείστηκε και η θύρα του Τάφου, διότι η μεγάλη στιγμή της Αγίας Αναφοράς έχει φτάσει.  

Last modified: Thursday, 10 September 2020, 3:24 PM