Η Ευχαριστήριος Ευχή

Η ευχή ευχαριστίας αναφέρει ότι η  Μετάληψη παρέχεται από τον ουρανό («επουράνια Μυστήρια») και παρέχει την αθανασία στους μεταλαμβάνοντες («αθάνατα Μυστήρια»). Γίνεται  «φάρμακο αθανασίας» και «αντίδοτο του μη αποθανείν»· οι μεταλαμβάνοντες πιστοί βιώνουν την κατάσταση της αιωνιότητας και προγεύονται της αθανασίας που θα έχουν στο εδώ και τώρα. Είναι η εις επήκοον πάντων επανάληψη αυτού που ειπώθηκε μυστικά στον καθένα την ώρα της Μετάληψης: «Μεταλαμβάνει ο δούλος ή η δούλη του Θεού για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του και για να ζήσει στην αιωνιότητα». Ο κάθε χριστιανός, λοιπόν, ζεί την Ανάσταση του Κυρίου και προγεύεται τη δική του σε κάθε Θ. Λειτουργία και Κοινωνία

Last modified: Monday, 11 November 2019, 1:22 PM