Η Οπισθάμβωνος Ευχή

Τὸ ἀληθινὸ φῶς, ὁ ἀναστημένος Χριστὸς, εἶναι ἀνάμεσά μας, εἶναι μέσα μας. Τώρα ἔχει ἔρθει ἡ ὥρα, μάς προτρέπει η Εκκλησία, νὰ γυρίσετε στὸν κόσμο γεμάτοι φῶς, ἀληθινὴ ζωή, τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ. 

Ονομάζεται η ευχή που μεγαλόφωνα και εμμελώς απαγγέλλει ο ιερεύς ενώπιον της εικόνας του Ιησού Χριστού στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Ονομάστηκε «Ὀπισθάμβωνος ευχή» γιατί στους πρωτο-χριστιανικούς χρόνους η ευχή αυτή διαβαζόταν πίσω από τον Άμβωνα, που την εποχή αυτή βρισκόταν στο μέσον σχεδόν του ναού, που κατά τον Καβάσιλα σημαίνει «την βαθμιαίαν κατάβασιν του ιερέως από της μετά Θεού υψηλής συναντήσεως εις την των ανθρώπων και αύθις ομιλίαν και κοινωνίαν». Δηλαδή, ενώ ο ιερεύς βρισκόταν κοντύτερα με το Θεό μέσα στο άγιο Βήμα, τώρα στη μέση του ναού, κοντύτερα στους ανθρώπους. Η Ὀπισθάμβωνος ευχή ανακεφαλαιώνει όλα τα αιτήματα της Θείας Λειτουργίας και αποτελεί τον επίλογό της.

Πρόκειται για μία τελική ευχή δοξολογίας του Θεού, στην οποία ανακεφαλαιώνονται περιληπτικά όλα τα σημαντικά αιτήματα που διατυπώθηκαν στις διάφορες ευχές της θείας Λειτουργίας. Επειδή όλοι όσοι μετέλαβαν το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου καλούνται τώρα να εξέλθουν του ναού και να αποδείξουν στη καθημερινή ζωή τους ότι μετέλαβαν αξίως, γι᾽ αυτό η θεία Λειτουργία προβλέπει την Οπισθάμβωνο ευχή, με την οποία παρακαλεί το Θεό να ενισχύσει τον αγώνα των πιστών, ώστε να υπάρξει μια «Λειτουργία» μετά τη «θεία Λειτουργία». Δηλαδὴ οἱ πιστοί, ἐφ᾽ ὅσον ἔχουν πάρει τὸν Χριστὸ πρέπει νὰ τὸν φέρουν καὶ στὸν ὑπόλοιπο κόσμο, στρατευμένοι διαφορετικὰ μέσα στὴ κτίση, δηλαδὴ ὡς κόκκος συνάπεως ποὺ ζυμεῖ ὅλον τὸ φύραμα.


 

Ἐν συνεχείᾳ μιὰ ὅμορφη ἀλλά ἄγνωστη εὐχὴ ἀκολουθεί. Την διαβάζει ὁ ἱερέας μπροστά στὰ Τίμια Δώρα στὴν προσκομιδή. Ζητά ἀπό τὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ἐκπλήρωση ὅλων τῶν προφητειῶν γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου καὶ ἡ πληρότητα τῆς χαρᾶς νὰ γεμίζει χαρὰ τὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν! Ὁ Χριστός, ὁ χορηγὸς καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς χαρᾶς γιὰ κάθε πιστό, γιὰ κάθε ἄνθρωπο!


Last modified: Monday, 11 November 2019, 1:33 PM