Κατάλυση

Μετά από την κατάλυση, ο ιερέας μὲ μικρὴ ποσότητα νεροῦ ἀποπλύνει τελείως τὸ Ἅγιο Ποτήριο καὶ τὴν Ἁγία Λαβίδα για να μην  ἀφήσει ἕστω καὶ μιὰ σταγόνα ἤ ένα μαργαρίτη ἀπὸ τὸ Αἷμα καὶ τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου. Τελικὰ ξεπλένει καὶ σφουγγίζει με το μάκτρο την αγία Λαβίδα (το ιερό σκεύος, με το οποίο μετέλαβαν οι πιστοί), καὶ ἀφοῦ διπλώσει τὸ Μάκτρο καλύπτει τὰ Ἅγια Δισκοπότηρα.

 Τὴν ὦρα τῆς καταλύσεως ὁ ἱερέας μυστικῶς ἤ ἕνας πιστὸς ἐκφώνως, διαβάζει τὴν ἀκολουθία τῆς Εὐχαριστίας μετὰ τὴν Θ. Μετάληψη ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ μερικὲς σύντομες κατανυκτικὲς εὐχές. Ὅπως γιὰ κάθε δῶρο ἐκφράζομε τὴν εὐχαριστία μας, πολὺ περισσότερο δὲ εἶναι ἀνάγκη νὰ εὐχαριστήσουμε τὸ Θεὸ γιὰ τὸ ἀνεκτίμητο μεγάλο Δῶρο τὴν Θεία Κοινωνία.


Last modified: Monday, 11 November 2019, 1:26 PM