Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων

Διαθέσιμα μαθήματα

Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου: Η Προετοιμασία

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος παρακολουθήστε το οπτικοαυστικό υλικό και μάθετε μέσα από τα ερμηνευτικά σχόλια τις πέντε πρώτες ενόητητες της Θείας Λειτουργίας: 

Ο Καιρός, Η Ένδυσις, Η Νίψις, Η Ακολουθία της Προσκομιδής και Η Κάλυψις


Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου: Η Θεία Λειτουργία των Κατηχουμένων

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος εξετάζεται η Θεία Λειτουργία των Κατηχουμένων. Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, όταν οι Χριστιανοί βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία, υπήρχαν οι κατηχούμενοι, δηλαδή όσοι δεν είχαν ακόμη βαπτιστεί αλλά παρακολουθούσαν μαθήματα κατήχησης, γνωριμίας δηλαδή με τη χριστιανική πίστη. Αυτό το κομμάτι της Θείας Λειτουργίας μπορούσαν να το παρακολουθούν και οι κατηχούμενοι. Η Θεία Λειτουργία των Κατηχουμένων περιλαμβάνει: 

α) Την έναρξη και τα ειρηνικά

β) Τα αντίφωνα και τις μικρές συναπτές

γ) Τη Μικρή Είσοδο

δ) Τον τρισάγιο ύμνο

ε) Τα αναγνώσματα και το κήρυγμα

Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου: Η Θεία Λειτουργία των Πιστών

Στο τρίτο μέρος του μαθήματος εξετάζεται η Θεία Λειτουργία των πιστών. Η Λειτουργία των Πιστών παριστάνει το Μυστικό Δείπνο, τα πάθη του Κυρίου, την εκ νεκρών ένδοξή του Ανάσταση και την Ανάληψή του στους ουρανούς. Αυτό το μέρος είναι το πιο σπουδαίο, διότι περιλαμβάνει και τη Θεία Ευχαριστία, δηλαδή το Μέγα μυστήριο της Εκκλησίας. Η Λειτουργία των πιστών ξεκινά με τον Χερουβικό ύμνο και ολοκληρώνεται με την Απόλυση. Η τέλεση κατά σειρά περιέχει τα κάτωθι τμήματα: Οι ευχές των πιστών, ο Χερουβικός ύμνος, η Μεγάλη Είσοδος, η Εκτενής των Τιμίων Δώρων, το Σύμβολο της Πίστεως, η Αγία Αναφορά και ο Καθαγιασμός των Δώρων, η εκτενής προ της Κυριακής Προσευχής, η Κυριακή Προσευχή, η Θεία Κοινωνία του κλήρου, η Θεία Κοινωνία των πιστών, η Ευχαριστήριος Ευχή, η Οπισθάμβωνος Ευχή, η Απόλυση και η ΚατάλυσηTHE LITURGY OF THE FAITHFUL

The second part of the Divine Liturgy begins here. It is called The Liturgy of the Faithful, for, in the Church of the first centuries, only the baptized could remain in the Nave from this point on.

THE LITURGY OF THE CATECHUMENS

Liturgy of the Catechumens, the instructional part of the Christian worship service, consisting of hymns, prayers, scriptural readings, and homilies, which precedes the Eucharist (the Liturgy of the Faithful). In the early church the catechumens, or hearers who had not yet been baptized, were dismissed at the conclusion of the Liturgy of the Catechumens, and the faithful, or baptized Christians, remained to celebrate the mystery of the Eucharist, also called Holy Communion.

The Divine Liturgy of St. John Chrysostom : the office of preparation

The word “liturgy” is a contraction of two Greek words, the word laikos meaning “common,” as in “belonging to the people,” and the word ergon, meaning “work.” Thus “liturgy” refers to the work of the common people in praising God. 

The birth of a Byzantine Manuscript

Before the invention of printing, books were written and illuminated by hand by professional scribes and illuminators. Following the gradual replacement of papyrus, parchment, made from specially prepared untanned animal skins became the main writing support.